Flinke barn
Til artikkel for Norsk Psykologforening; "musikk utvikler hjernens IQ"