Bare hjemme…?

Til artikkel om å være hjemmeværende med spedbarn, Liberomagasinet