Ha ti dæ (Kakelinna)

Fra sangboka "Song for deg og meg", Det Norske Samlaget