Det finnes vel ikke spøkelser?

Illustrasjon til spøkelsesbok, Damm forlag